Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Decyzja dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obr. Wola Wolica

Decyzje dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb: Brzozwa, Celiny, Dąbie, Krzepice, Kuczków, Marchocice, Psary Kolonia, Psary Wieś, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wola Wolica, Zwlecza.

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obr. Żelisławiczki

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębu Psary Wieś

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Bichniów

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Żelisławice

Decyzja

Zbieranie statystyk

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica na podst. art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

 obręb: Wola Wolica

Decyzja

Zbieranie statystyk

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kuczków na podst. art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Decyzja

Zbieranie statystyk

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podst. art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębu: Dąbie

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębów: Psary, Krzepice, Kuczków, Krzepin, Wola Wolica

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębów: Zwlecza, Brzozowa, Marchocice, Wakłonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Celiny, Psary Kolonia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wybór partnera z sektora MŚP

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-19 15:36:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)