Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Dowody osobiste

Zbieranie statystyk
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Dowody osobiste

Zbieranie statystyk

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Dowody osobiste

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Dowody osobiste

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)