Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Akty stanu cywilnego

Zbieranie statystyk
Zawarcie związku małżeńskiego (ślub konkordatowy)

Akty stanu cywilnego

Zbieranie statystyk
Sporządzenie aktu zgonu

Akty stanu cywilnego

Zbieranie statystyk
Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

Akty stanu cywilnego

Zbieranie statystyk
Sporządzenie aktu urodzenia (tylko w przypadku urodzenia dziecka na terenie gminy Secemin)

Akty stanu cywilnego

Zbieranie statystyk
Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)