Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem lub stwierdzające stan zaległości

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek rolny od osób fizycznych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek rolny od osób prawnych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek leśny od osób prawnych

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)