Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 lutego 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Secemin”.

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2020 r.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 stycznia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie "Wspieranie i upowszechanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin"

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 lutego 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

 dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2019 r.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 28 stycznia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

 dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2018 r.

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 7 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Secemin z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2017 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-01 14:16:50, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)