Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XLI/177/02 z dnia 26 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
161/XXXVIII/02
- Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2002 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2002

Uchwała Nr XLI/176/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała Nr XL/174/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : połączenia w Zespół Szkoły Podstawowej im. Jana
--Zawady w Seceminie i Gimnazjum w Secemin

Uchwała Nr XL/173/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniom dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w szkołach na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XL/172/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: przyjęcia herbu i flagi Gminy Secemin

Uchwała Nr XL/171/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu
wyborczego dla wyboru rady powiatu włoszczowskiego
poprzez połączenie Gmin Moskorzew, Secemin
i Radków.

Uchwała Nr XL/170/02 z dnia 5 czerwca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie : podziału Gminy Secemin na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym ok~gu wyborczym
w wyborach do Rady Gminy w Seceminie przeprowadzonych
w 2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/169/02 z dnia 29 kwietnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawia  nabycia na własność gminy nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/168/02 z dnia 29 kwietnia 2002 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała Nr XXXVIII/166/02 z dnia 20 marca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznym w gminie Secemin w 2003r

Uchwała Nr XXXIX/167/02 z dnia 29 kwietnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie I rozpatrzenia sprawozdania zarządu gminy
Secemin wykonania budżetu w 2001 roku
 i udzielenia zarządowi gminy absolutorium

Uchwała Nr XXXVIII/164/02 z dnia 20 marca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie:  udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości w drodze bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXVIII/163/02 z dnia 20 marca 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania
gruntu kl. V i VI Z rolnego na leśny.

Uchwała Nr XXXVIII/161/02 z dnia 20 marca 2002 roku

Ikona statystyk
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Uchwała Nr III/26/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk

w sprawie : wyznaczenia przedstawicieli Gminy Secemin do Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-06 08:01:58, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)