Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Wyniki wyborów samorządowych

Zbieranie statystyk
W załączeniu protokoły z wyników wyborów do Rady Gminy i Wójta

OBWIESZCZENIE TKW

Zbieranie statystyk
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta

OBWIESZCZENIE TKW

Zbieranie statystyk
o zarejestrowanych kandydatach na Radnych Gminy Secemin

UCHWAŁA Nr 4/2014

Zbieranie statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta zarządzonych na dzien 16 listopada 2014r.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

dotyczy: losowania składów do OKW

OBWIESZCZENIE z dnia 2 października 2014r.

Zbieranie statystyk
w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Informacja GKW

Zbieranie statystyk
dotyczy: zgłaszania kandydatów na członków  obwodowej komisji wyborczej.

OBWIESZCZENIE GKW z dnia 8 października 2014r.

Zbieranie statystyk
w sprawie przedłużenia terminu składania list kandydatów na radnego do Rady Gminy Secemin.

Informacja PKW

Zbieranie statystyk
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Kodeks Wyborczy

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk
dotyczy umieszczania bezpłatnych urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Uchwała Nr 2 GKW z dnia 26 września 2014r.

Zbieranie statystyk
dotyczy: powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej GKW

Komunikat GKW z dnia 26 września 2014r.

Zbieranie statystyk
Skład GKW w Seceminie i harmonogram dyżurów

Uchwała GKW z dnia 26 września 2014r.

Zbieranie statystyk
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SECEMIN

Zbieranie statystyk
sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)