Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia oznaczeń komórki organizacyjnej oraz symbolu prowadzącego sprawę w znaku sprawy

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 97/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 96/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 95/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Secemin Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 94/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 93/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zasad przyznawania,przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Secemin dla samorządowej instytucji kultury

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 92/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sparwie zatwierdzenia Imstrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 91/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 90/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektocznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 89/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 88/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Secemin 

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 86/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn:Remont drogi gminnej nr 375007T Secemin-Marianów od km 0+000 do km 0+600

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 85/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 84/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Secemin

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-29 13:35:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)