Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w Gminie Secemin

Ikona statystyk

Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum wraz z pełnionymi funkcjami

Ikona statystyk

Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum

Ikona statystyk

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum (dalej OKR) i ich pierwszym posiedzeniu

Ikona statystyk

Zawiadomienie o publicznym losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw Referendum od nr 1 do nr 8

Ikona statystyk

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Ikona statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym

Ikona statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym

Ikona statystyk

Informacja PKW o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Ikona statystyk

Informacja PKW dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Ikona statystyk

Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji ds. Referendum

Ikona statystyk

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji ds. Referendum

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin o miejscach wyznaczonych na umieszczanie obwieszczeń, plakatów i haseł referendarnych

Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie numerów obwodów, ich granic i siedzib Obwodowych Komisji ds. Referendum

Ikona statystyk

Informacje na temat referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta RP na dzień 6 września 2015 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-06 08:01:58, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)