Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Wyniki Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w Gminie Secemin

Zbieranie statystyk

Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum wraz z pełnionymi funkcjami

Zbieranie statystyk

Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum

Zbieranie statystyk

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum (dalej OKR) i ich pierwszym posiedzeniu

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o publicznym losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw Referendum od nr 1 do nr 8

Zbieranie statystyk

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Zbieranie statystyk

Informacja PKW dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji ds. Referendum

Zbieranie statystyk

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji ds. Referendum

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin o miejscach wyznaczonych na umieszczanie obwieszczeń, plakatów i haseł referendarnych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie w sprawie numerów obwodów, ich granic i siedzib Obwodowych Komisji ds. Referendum

Zbieranie statystyk

Informacje na temat referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta RP na dzień 6 września 2015 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)