Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

Zbieranie statystyk

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych i ich pierwszych posiedzeniach

Zbieranie statystyk

Informacja o możliwości wnoszenia reklamacji do spisu wyborców

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców i możliwości wglądu do niego

Zbieranie statystyk

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

Dopisanie do rejestru wyborców w Gminie Secemin

Zbieranie statystyk

Informacja na temat głosowania przez pełnomocnika

Zbieranie statystyk

Informacja na temat głosowania korespondencyjnego

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów OKW

Zbieranie statystyk

Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 25 września 2015 r. o miejscach wyznaczonych na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 25 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)