Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XII/75/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XI/74/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/73/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/70/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/69/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała Nr XI/68/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr X/61/15 z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia 10 lipca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/58/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Uchwała Nr VIII/53/15 z dnia 10 lipca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin

Uchwała Nr VII/50/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/252/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr VII/49/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Secemin

Uchwała Nr VII/46/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w Statucie Gminy Secemin

Uchwała Nr V/27/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie Przyjecia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Secemln na 2015 rok".

Uchwała Nr V/25/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa, wyznaczenia Inkasentów oraz okreslenia wysokosci wynagrodzenia za Inkaso.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-06 08:01:58, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)