Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony RG.271.8.2019.EW

Ikona statystyk

"Remont drogi gminnej nr 375005T Marchocice-Ropocice"  -  Roboty budowlane

RG.271.22.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup energii  elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin 

RG.271.19.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin - licytacja elektroniczna

RG.271.17.2018.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów kominalnych od właścicieli nieruchopmości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

RG.271.16.2018.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375039T - Lipiny przez wieś 382 mb- roboty budowlane

RG.271.9.2018.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3 200 000,00 PLN dla Gminy Secemin - usługa

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja budynków Gminy Secemin - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Przebudowa ul. Kościelnej w Seceminie - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Przebudowa i remont dróg gminnych w Seceminie i Gabrielowie - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000 - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Budowa przedszkola w Seceminie - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.

Budowa przedszkola w Seceminie - roboty budowlane

Ikona statystyk

Postępowanie zakończone.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-15 15:13:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)