Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 3)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów miejscowości Secemin (plan 1)

Decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. znak: GKN.IV.6016/2/08

Zbieranie statystyk

ws. umorzenia postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

ws. zmiany prawomocnej decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca 2018 r. 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o  zebraniu uczestników scalenia celem wybroru rady uczestników scalenia

Decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 lipca 2019 r. znak: GKN.6821.1.1.2019

Zbieranie statystyk

w sprawie uznania działki nr 3.143 o pow. 0,09 ha, położonej we wsi Kuczków za mienie gromadzkie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

ws. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem wodociągowym pod dnem odcinka krytego cieku wodnego - rzeka Zwlecza dz. 392 obręb Zwlecza

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Zbieranie statystyk

Postanowienie Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.27.2017.BS

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w deczyji Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.27.2017.BS z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie zebrania dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działki 3.143 o po.w 0,09 ha, obręb Kuczków

Wybory do Izb Rolniczych

Zbieranie statystyk

Informacja o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1 i Plan 3) - wyłożenie nr 3

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1),
  • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (Plan 3).

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-21 11:25:4, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)