Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE z dnia 27.10.2020 roku - Wody Polskie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE z dnia 21.10.2020 roku

Ikona statystyk

o wszczęciu postepowania dla Inwestora QUEST SC Sp. z o.o.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia terminu załatwienia postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Wola Wolica

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „SŁONKA” we Włoszczowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin

Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. gruntów zajętych pod linie kolejowe oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających prawa do nieruchomoci j.s.t. lub PKP S.A. 

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „DUBLET” w Myszkowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego „Chrząstów” w Koniecpolu

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r.

Ikona statystyk

dot. nabycia przez Skarb Państwa i PKP A.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych w ustawie praw do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Secemin, obręb 0011 Psary Kolonia, jako działka 1.346/1 o pow. 0,0363 ha, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jdnostek samorządu terytorilanego lub PKP S.A. 

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sieprnia 2020 r. w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „KUNA" w Radkowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „JENOT” w Częstochowie

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego HUBERTUS w Szczekocinach

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 12:47:25, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)