Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Przedłużenie terminu do projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Secemin -etap II"

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Kuczków

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Dąbie

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Wola Wolica

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dot. szczepienia lisów wolno żyjących

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. REWITALIZACJA MIEJSCOWOWŚCI SECEMIN – ETAP II”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

w sprawie gruntów zajętych pod linie kolejowe

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wola Kuczkowska

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Dąbie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Kuczków

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działki nr 99/4, obręb Psary Kolonia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działek nr 228/3 i 99/6, obręb Psary Kolonia

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 13:09:54, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)