Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sieprnia 2020 r. w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „KUNA" w Radkowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „JENOT” w Częstochowie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego HUBERTUS w Szczekocinach

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Celiny

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Bichniów

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o planowanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Decyzje Starosty Włoszczowskiego w sprawie nieustalenia listy udziałowców we wspólnocie wsi Celiny i Bichniów

Zbieranie statystyk

GKN.6821.1.4.2019.IŚ

GKN.6821.1.5.2019.IŚ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. wspólnoty wsi Bichniów i Celiny

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego Żelisławic

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkóe zagosp. przestrzennego Gm. Secemin

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Bichniów i Celiny

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Wola Wolica


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 12:16:11, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)