Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o planowanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica

Decyzje Starosty Włoszczowskiego w sprawie nieustalenia listy udziałowców we wspólnocie wsi Celiny i Bichniów

Zbieranie statystyk

GKN.6821.1.4.2019.IŚ

GKN.6821.1.5.2019.IŚ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. wspólnoty wsi Bichniów i Celiny

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego Żelisławic

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkóe zagosp. przestrzennego Gm. Secemin

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Bichniów i Celiny

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Wola Wolica

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. wszczęcia postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek gruntu, położonych w obrębie Żelisławice

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „SŁONKA” we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „Chrząstów” w Koniecpolu

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 15:16:30, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)