Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego Żelisławic

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkóe zagosp. przestrzennego Gm. Secemin

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Bichniów i Celiny

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Wola Wolica

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. wszczęcia postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek gruntu, położonych w obrębie Żelisławice

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „SŁONKA” we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „Chrząstów” w Koniecpolu

Zbieranie statystyk

Informacja o dofinansowaniu azbestu

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas scalania gruntów wsi Bichniów gm. Secemin pow. włoszczowski

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

Informacja Wójta Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

dot.udostępnienia kanału technologicznego 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-06 14:28:26, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)