Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wola Kuczkowska

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Dąbie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Kuczków

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działki nr 99/4, obręb Psary Kolonia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działek nr 228/3 i 99/6, obręb Psary Kolonia

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - działka nr 198/1, obręb Wałkonowy Dolne

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - działka nr 1109/1, obręb Secemin

Zbieranie statystyk

Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin

Zbieranie statystyk

dotyczy: realizacji „ Programu usuwania azbestu z terenu gminy Secemin” jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

Zbieranie statystyk

Termin zgłaszana roszczeń do 17 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Dotyczy działki nr 99/4, obręb Psary Kolonia

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Secemin informuje, że zadanie pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin” jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Secemin"

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 13:39:40, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)