Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębów: Psary, Krzepice, Kuczków, Krzepin, Wola Wolica

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębów: Zwlecza, Brzozowa, Marchocice, Wakłonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Celiny, Psary Kolonia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wybór partnera z sektora MŚP

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Przedłużenie terminu do projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Secemin -etap II"

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Kuczków

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Dąbie

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o zebranych dowodach w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - obr. Wola Wolica

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dot. szczepienia lisów wolno żyjących

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. REWITALIZACJA MIEJSCOWOWŚCI SECEMIN – ETAP II”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

w sprawie gruntów zajętych pod linie kolejowe

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wola Kuczkowska

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o możliwości przedkładania dowodów oraz zgłaszania osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Dąbie

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-16 12:52:33, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)