Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Wola Wolica

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „SŁONKA” we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „Chrząstów” w Koniecpolu

Zbieranie statystyk

Informacja o dofinansowaniu azbestu

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas scalania gruntów wsi Bichniów gm. Secemin pow. włoszczowski

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

Informacja Wójta Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

dot.udostępnienia kanału technologicznego 

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 3)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów miejscowości Secemin (plan 1)

Decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. znak: GKN.IV.6016/2/08

Zbieranie statystyk

ws. umorzenia postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

ws. zmiany prawomocnej decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca 2018 r. 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 12:57:33, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)