Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa

Ikona statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin

Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ikona statystyk

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin

Ikona statystyk

Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej do 5 grudnia 2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Przetargi zostaną przeprowadzone 16 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

    Termin składania ofert do 29 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Ikona statystyk

  Zapytanie ofertowe na Remont drogi gminnej - Wola Kuczkowska

Zapytanie ofertowe na Remont drogi gminnej - Wola Kuczkowska

Ikona statystyk

  Termin składania ofert do 14 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ikona statystyk

Zgłaszanie roszczeń do 28 października 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Ikona statystyk

   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Seceminie

Informacja z sesji otwarcia ofert - usługa

Ikona statystyk

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Seceminie

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Seceminie

Ikona statystyk

Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2016 r.  do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w Kluczycach

Ikona statystyk

Termin składania ofert do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin.

Ikona statystyk

Termin składania ofert do dnia 28 lipca 2016 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na wyłonienie inspektora nadzoru

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 12:47:25, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)