Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

U C H W A L A Nr XXX/166/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : szczegotowych zasad i trybu umarzama wierzytelnosci jednostek
organizacyjnych Gminy Secemin z tytulu naleznosci pieniężnych
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa, udzielenia innych ulg w wplacie tych naleznosci
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXX/I67/06 z dnia 7 lutego 2006 roku.

Ikona statystyk
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Secemin

UCHWALA Nr XXX/168/06 z dnia 7 luty 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiących
wlasnosc Gminy Secemin.

U C H W A L A Nr XXX/169/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

W sprawie: ustaienia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w ztotych dla pracownikow samorządowych nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum w Seceminie

U C H W A L A Nr XXX/170/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie; ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w złotych dla pracownikow samorządowych nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Seceminie

U C H W A L A Nr XXX/171/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk

W sprawie: ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w złotych dla pracownikow samorządowych nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Psarach i Filii w
Kuczkowie

U C H W A L A Nr XXX/172/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w złotych dla pracownikow samorządowych nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Woli Czaryskiej

U C H W A L A Nr XXX/173/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w zlotych dla pracownikow samorządowych nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Zelislawicach

U C H W A L A Nr XXX/174/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie: usialenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w ztotych dla pracownikow samorzadowych nie bedacych
nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Seceminie

U C H W A L A Nr XXX/175/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartosci jednego
punktu w zlotych dla pracownikow samorządowych
zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym
Szkół w Seceminie

U C H W A L A N r XXX/176/06 z dnia 7 lutego 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie ; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz zatwierdzenia wartosci jednego punktu w ztotych
dla pracownikow samorządowych zatrudnionych
w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Seceminie

U C H W A L A NrXXXI/182/06 z dnia 28 marca 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Seceminie.

UCHWALA Nr XXXI/184/06 z dnia 28 marca 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie : zmiany Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej
w Seceminie

U C H W A L A Nr XXXI/185/06 z dnia 28 marca 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Secemin na 2006 rok

U C H W A L A Nr XXXII/186/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : rozpatrzenia sprawozdania Wojta Gminy Secemin z wykonania
budzetu gminy za 2005 rok i udzielenia Wojtowi Gminy Secemin
absolutorium.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-06 11:56:19, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)