Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Nr 27/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwała Nr XXIII/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 14:41:53, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)