Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XX/141/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XX/140/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XX/139/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin  na 2017 rok

Uchwała Nr XX/138/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Secemin.

Uchwała Nr XX/137/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XX/136/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XX/135/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017r.

Uchwała Nr XX/134/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XX/133/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"

Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XIX/131/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/130/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/129/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajcy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XIX/127/16 z dnia 16 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)