Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Uchwała Nr XXVIII/192/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/191/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XXVIII/190/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"

Uchwała Nr XXVII/189/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Uchwała Nr XXVII/188/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXVII/187/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXVII/186/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVII/185/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/184/17 z dnia 29 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XXVI/183/17 z dnia 29 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkoł i Przedszkoli w Gminie Secemin na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/182/17 z dnia 29 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Seceminie w Szkołę Podstawową im. Jana Zawady w Seceminie.

Uchwała Nr XXVI/181/17 z dnia 29 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/180/17 z dnia 29 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/179/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ..................... na działalność Wójta Gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-17 21:27:32, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)