Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXIX/199/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/197/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/196/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Secemin prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach nr 1289/5 1289/6, obręb Żelisławice.

Uchwała Nr XXIX/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XXXI/177/06 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin.

Uchwała Nr XXIX/194/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023.

Uchwała Nr XXIX/193/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalen ia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.

Uchwała Nr XXVIII/192/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/191/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XXVIII/190/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023"

Uchwała Nr XXVII/189/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Uchwała Nr XXVII/188/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXVII/187/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXVII/186/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVII/185/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)