Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin - dostawa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oraz wdrożenia oprogramowania do obsługi transakcji geodezyjnych wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania i bezpieczeństwa przesyłu danych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu i wdrożenia systemu powiadamiania SMS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oprogramowania do publikacji modułów na portalu gminnym, zintegrowany z ePUAP + szkolenie z jego obsługi dla 2 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oprogramowania do naliczania podatku wraz ze szkoleniem z jego obsługi dla 2 osób.

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem - dostawa, usługa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/POWR.02.18.00-00-0062/16

Wyłonienie inspektora nadzoru dla budowy boiska i siłowni przy Zespole Szkół w Seceminie - usługa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Informacja

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i wdrożenie systemu powiadamiania SMS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego nr  1/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zapytanie ofertowe nr 2/POWR.02.18.00-00-0062/16 Zakup i wdrożenie systemu powiadamiania SMS

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu i wdrożenia oraz świadczenie opieki autorskiej dla oprogramowania systemu powiadamiania SMS


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-14 13:29:5, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)