Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe nr RG.271.19.2020.EW

Zbieranie statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych na zakupiony sprzęt i wyposażenie,w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin"

Zapytanie ofertowe RG.271.14.1.2020.EW

Zbieranie statystyk

Remont pomieszczeń biurowych parteru w budynku Urzędu Gminy Secemin - II postępowanie

Zapytanie ofertowe RG.271.14.2020.EW

Zbieranie statystyk

Remont pomieszczeń biurowych parteru w budynku Urzędu Gminy Secemin - unieważnione

Zapytanie ofertowe RG.271.6.2020.EW

Zbieranie statystyk

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodatrowania przestarzennego Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe RG.271.3.2020.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa dorgoowego wraz z jego rozgarnięciem - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr RG.271.2.2020.EW

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług koparko-ładowarką, wykonywanie prac ziemnych oraz usług samochodem ciężarowym na terenie Gminy Secemin w 2020 r. 

Zapytanie ofertowe nr RG.271.24.2019.EW

Zbieranie statystyk

Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Secemin na 2020 rok

Zapytanie ofertowe RG.271.20.2019.EW

Zbieranie statystyk

Zimowe odśnieżanie dróg Gminy Secemin 2019/2020

Zapytanie ofertowe RG.271.19.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375060T Secemin - ul. Ogrodowa 100 mb.

Zapytanie ofertowe nr EW.271.17.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczków

Zapytanie ofertowe RG.271.16.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Nr 375060T - ul. Ogrodowa - 100 mb - postępowanie unieważnione !

Zapytanie ofertowe RG.271.18.2019.EW

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego - kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe nr RG.271.12.2019.EW

Zbieranie statystyk

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1189 oraz nr 1190, położonych w miejscowości Żelisławice, obręb Żelisławice, gm. Secemin, stanowiących własność osób fizycznych.

Zapytanie ofertowe RG.271.7.2019.EW

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej nr 375023T Kluczyce  - do toru, km 0+550 - 0+875, 325 mb.

Zapytanie ofertowe RG.271.6.2019.EW

Zbieranie statystyk

Malowanie, wymiana mocowania blachy i obróbki blacharskie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 14:41:53, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)