Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony RG.271.21.2019.EW

Zbieranie statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin – 695 mb (przetarg nieograniczony na roboty budowlane)

Przetarg nieograniczony RG.271.15.2019.EW

Zbieranie statystyk

„Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce km. 0+000-1+000 wraz z remontem miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1948 i nr 491/9 obręb Secemin"

Przetarg nieograniczony RG.271.14.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375058T Secemin, ul. Jędrzejowska - 257 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.13.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375057T Secemin, ul. Partyzantów - 800 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.10.2019.EW

Zbieranie statystyk

Budowa odcinka wodociągu PVC 110 - połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwlecza - 1697 mb - roboty budowlane.

Przetarg nieograniczony RG.271.8.2019.EW

Zbieranie statystyk

"Remont drogi gminnej nr 375005T Marchocice-Ropocice"  -  Roboty budowlane

RG.271.22.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup energii  elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin 

RG.271.19.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin - licytacja elektroniczna

RG.271.17.2018.EW

Zbieranie statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów kominalnych od właścicieli nieruchopmości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

RG.271.16.2018.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375039T - Lipiny przez wieś 382 mb- roboty budowlane

RG.271.9.2018.EW

Zbieranie statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3 200 000,00 PLN dla Gminy Secemin - usługa

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja budynków Gminy Secemin - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 12:57:33, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)