Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

RG.271.22.2020.EW

Zbieranie statystyk

Budowa odcinka wodociągu PEHD RC 100 SDR 17 PN 10 dn 160 w miejscowości Pniaki obręb Brzozowa - 1735,25 mb

Przetarg nieograniczony RG.271.23.2020.EW

Zbieranie statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 1.400.000,00 PLN dla Gminy Secemin

Przetarg nieograniczony RG.271.18.2020.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żelisławice

RG.271.17.2020.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żelisławice

Przetarg nieograniczony RG.271.12.2020.EW

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej nr 375058T Secemin, ul. Jędrzejowska, km. 0+257 - 1+053 km

Przetarg nieograniczony RG.271.11.20120EW

Zbieranie statystyk

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach 

Przetarg nieograniczony RG.271.10.2020.EW

Zbieranie statystyk

Budowa odcnika wodociągu w miejscowości Dąbie - Cegielnia na działkach ewid. 274, 270, 277, 290 obręb Dąbie - 877,5 mb

Przetarg nieograniczony RG.271.7.2020.EW

Zbieranie statystyk

Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Secemin - dostawy

Przetarg nieograniczony RG.271.21.2019.EW

Zbieranie statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin – 695 mb (przetarg nieograniczony na roboty budowlane)

Przetarg nieograniczony RG.271.15.2019.EW

Zbieranie statystyk

„Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce km. 0+000-1+000 wraz z remontem miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1948 i nr 491/9 obręb Secemin"

Przetarg nieograniczony RG.271.14.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375058T Secemin, ul. Jędrzejowska - 257 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.13.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375057T Secemin, ul. Partyzantów - 800 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.10.2019.EW

Zbieranie statystyk

Budowa odcinka wodociągu PVC 110 - połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwlecza - 1697 mb - roboty budowlane.

Przetarg nieograniczony RG.271.8.2019.EW

Zbieranie statystyk

"Remont drogi gminnej nr 375005T Marchocice-Ropocice"  -  Roboty budowlane

RG.271.22.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup energii  elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 12:16:11, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)