Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. ochrony wód, uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunlanych 2020

Petycja w sprawie bezpieczeństawa ekologicznego

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie Efektywności Energetycznej

Zbieranie statystyk

Petycja o przekazanie poniższego wniosku do Placówek Oświatowych dot. zdrowych nawyków żywieniowych

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie przekazania do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) informacji o programie „Wzorowa łazienka”.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 14:41:53, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)