Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Uchwała Nr XXXV/240/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego we Włoszczowie wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała Nr XXXV/239/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalania zasad usytuawania na terenie Gminy Secemin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr XXXV/238/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXV/237/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/236/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Secemin innym instrumentom płatniczym

Uchwała Nr XXXIV/235/18 z dnia 27 czerwca 2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIV/234/18 z dnia 27 czerwca 2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/233/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXIV/228/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie za 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIV/227/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/226/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Secemin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/225/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/224/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Secemin działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w obrębie geodezyjnym 11- Psary Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430

Uchwała Nr XXXIII/223/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/214/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok"

Uchwała Nr XXXIII/222/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 14:01:51, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)