Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Uchwała Nr XXXVI/247/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/111/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

Uchwała Nr XXXVI/246/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXVI/245/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Uchwała Nr XXXVI/244/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/154/17 z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXVI/243/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Secemin

Uchwała Nr XXXVI/242/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXVI/241/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/240/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego we Włoszczowie wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała Nr XXXV/239/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalania zasad usytuawania na terenie Gminy Secemin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr XXXV/238/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXV/237/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/236/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Secemin innym instrumentom płatniczym

Uchwała Nr XXXIV/235/18 z dnia 27 czerwca 2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIV/234/18 z dnia 27 czerwca 2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/228/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie za 2017 rok.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:50:14, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)