Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Uchwała Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Uchwała Nr I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXVII/250/18 z dnia 30 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustaleniu regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXVII/249/18 z dnia 30 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXVII/248/18 z dnia 30 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI/247/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/111/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

Uchwała Nr XXXVI/246/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXVI/245/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Uchwała Nr XXXVI/244/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/154/17 z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXVI/243/18 z dnia 27 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-17 15:43:31, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)