Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ikona statystyk

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sylwester Cieśla

tel. 41 234 50 06

email: iod@czi24.pl

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2021-10-19
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28

Obowiązek informacyjny

Ikona statystyk

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2
29-145 Secemin

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Sylwester Cieśla
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.

  ul. Wrzosowa 15 lok. 1
  25- 211 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)
  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
  i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6
  ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 4. ……………………………………………………….. (polska podstawa prawna)
 5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
  z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
 6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

                                                                                                                                            

*dostosować zgodę dotyczącą ustaw z przepisami prawa Polskiego

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2021-10-19
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-13 09:51:32, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)