Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Seceminie - okręg nr 6

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Seceminie - okręg nr 13

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Seceminie - okręg nr 15

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Seceminie - okręg nr 12

Uchwała nr 4,5,6,7 TKW w Seceminie

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu  zgłaszania list  kandydatów na radnych do Rady Gminy

Uchwała nr 3/2018 GKW w Seceminie z dnia 12.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie

Uchwała nr 2/2018 GKW w Seceminie z dnia 12.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Uchwała nr 1/2018 GKW w Seceminie z dnia 12.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie z dnia 12 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE  Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Seceminie w wyborach
do Rady Gminy Secemin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego

Zbieranie statystyk

Komunikaty Krajowego Biura Wyborczego -Delegatura w Kielcach

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE -

Zbieranie statystyk

w sprawie miejsc przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku są tablice oraz słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 15:03:12, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)