Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2018”.

Debata nad raportem o stanie gminy

 

Raport o stanie  gminy jest  instytucją prawną wprowadzoną do  ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  
Zgodnie z postanowieniami art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Seceminie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję ,która odbędzie się 26 czerwca 2019 r.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Druk zgłoszenia wraz z listą  poparcia  znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy
w Seceminie.

 

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2019-05-22
Data publikacji:
2019-05-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-05 14:57:2, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)