Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXII/185/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/184/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR XXII/183/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do „Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”

UCHWAŁA NR XXII/182/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Secemin”

UCHWAŁA NR XXII/181/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

UCHWAŁA NR XXII/180/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego we Włoszczowie wraz z odpowiedzią na skargę

UCHWAŁA NR XXII/179/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego we Włoszczowie wraz z odpowiedzią na skargę

UCHWAŁA NR XXII/178/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA NR XXII/177/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

UCHWAŁA NR XXII/176/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXII/175/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXII/174/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026

UCHWAŁA NR XXII/173/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2026

UCHWAŁA NR XXII/172/20 RADY GMINY SECEMIN z dnia 30 grudnia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXI/171/20 RADY GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)