Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: zmiany w Regulaminie  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkloa w Seceminie

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Secemin Regulaminu udzielania zamówień publicznych
poniżej 130 000 złotych

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych i rolnictwa

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Secemin”

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Seceminie

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie:  realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Secemin w 2021 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-15 15:13:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)