Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Ikona statystyk

IR. 7025-2/1-3/09                                                               Secemin, dnia 14.10.2009 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „ Budowa

                kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin ” w części dotyczącej

                miejscowości  : Secemin w ul. Czarnieckiego i Kościuszki oraz

                miejscowości Brzozowa.

Informujemy, iż wpłynęły następujące pytania, na które obowiązują następujące odpowiedzi:

  1. Czy nowobudowane przepompownie mają być wyposażone w sterowniki GPRS i wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS, a  jeśli tak to do jakiego?

Odpowiedź:

Tak. O nazwie HYDRO-NET Firmy HYDRO-PARTNER sp. z o.o. znajdującym się na oczyszczalni ścieków we  Włoszczowie, która będzie eksploatatorem nowo budowanej  sieci kanalizacyjnej w Gminie Secemin lub zastosować inny równoważny po uzgodnieniu z eksploatatorem.

  1. Załączony do SIWZ załącznik nr 6 Wzór harmonogramu robót nie obejmuje robót technologicznych związanych z rozbudową mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Seceminie. W której pozycji harmonogramu należy ująć te roboty i w którym roku przewidzieć jej wykonanie.

Odpowiedź:  

modyfikujemy wzór harmonogramu – zał. nr 6 do SIWZ wprowadzając:

wiersz 5 .

                           

Zmodyfikowany poniżej wzór harmonogramu, który dla wszystkich oferentów jest wiążący zamieszczamy poniżej.

       

l.p.

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

ogółem

w  zł brutto

2010

I kw.

w zł brutto

2010 r.

II kw.

w zł brutto

2010 r.

III kw.

w zł brutto

2010 r.

 IV kw.

w zł brutto

2011 r.

I kw.

w zł brutto

2011 r.

II kw.

w zł brutto

1.

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o śr. 200

mb

2.

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o śr. 160mm - przykanaliki

  mb

3.

Wykonanie przepompowni ścieków

5kpl.

4.

Wykonanie kanalizacji tłocznej o śr. 90-110mm

    mb

5.

 Roboty technologiczne i wyposażenie II bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Seceminie wraz z robotami towarzyszącymi

kpl.

RAZEM

 

Prace związane z robotami technologicznymi i wyposażeniem II bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Seceminie wraz z robotami towarzyszącymi winny być wykonane w III i w IV kwartale 2010 r.

                                                   

  1. W przedmiarze robót na kanalizację tłoczną nie uwzględniono pozycji zgrzewania rurociągów  z rur PE 110 i 90 mm. W której pozycji przedmiaru należy ująć te koszty.

Odpowiedź:  Zgrzewanie rurociągów powinny być uwzględnione w przedmiarze : „Kanał tłoczny” :

·         Zgrzewanie dla  rur PE 110 winno być uwzględnione w pozycji 12 

·         Zgrzewanie dla  rur PE   90 winno być uwzględnione w pozycji 13 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                     WÓJT

                                                                      Józef Bujak

     

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-10-14
Data publikacji:
2009-10-14
Data ostatniej zmiany:
2009-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)