Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Informacja o zmianie Wykonawcy

Ikona statystyk

Secemin,dnia 05.10.2010

Informacja o zmianie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup oraz dostawa opału (węgiel kostka, węgiel orzech)                   w sezonie grzewczym 2010/2011 dla szkół oraz przedszkola z terenu Gminy Secemin” znak sprawy ZP341/2/2010

Z uwagi na to, iż Wykonawca P.H.U. EURO-SMART Marzena Ostrowska 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 154/54, którego oferta została wybrana, odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup węgla w sezonie grzewczym 2010/2011 zamawiający na podstawie art.94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr113 poz.759 z 2010r.) dokonał zmiany wyboru oferty spośród pozostałych ofert a mianowicie ofertę firmy:

P.H.U. TRANS-ROL spółka cywilna

Krystyna i Zenon Gębka

Starzyny 53

42-455 Szczekociny

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-10-21
Data ostatniej zmiany:
2010-10-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)