Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Lista osób spełniających wymogi formalne

Ikona statystyk

Lista osób spełniających wymogi formalne

Nabór na stanowisko ds. windykacji należności podatkowych.

Komisja konkursowa informuje, że do dnia składania ofert tj. 20-01-2015 r. wpłynęło 16 ofert.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdziła, że 14 ofert spełniło wymagania formalne przewidziane w ogłoszeniu o naborze, natomiast 2 oferty były
niekompletne, a w związku z powyższym zostały odrzucone.

Lista osób spełniających wymagania formalne:

 1. Aneta Bladziak,

 2. Małgorzata Szymańska,

 3. Aldona Cisowska,

 4. Anida Klimas,

 5. Sylwia Lentas,

 6. Michał Barczyński,

 7. Kaja Kocela,

 8. Małgorzata Zug,

 9. Edyta Lisowska,

 10. Monika Furmańska,

 11. Anna Marzec,

 12. Beata Kręgiel,

 13. Małgorzata Groja,

 14. Barbara Marczak.

Wyżej wskazane osoby proszone są o stawienie się w UG Secemin (sala sesyjna)
w dniu 2 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w celu rozwiązania test konkursowego. Każda z osób proszona jest o zabranie z sobą długopisu (czarny lub niebieski) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Test konkursowy będzie zawierał 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z:

- ustawy o samorządzie gminnym (3 pytania),

- ustawy o opłacie skarbowej (2 pytania),

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (5 pytań),

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (25 pytań),

- kodeksu postępowania administracyjnego (25 pytań).

 

 

 

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-27
Data ostatniej zmiany:
2015-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)