Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała Nr XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXII/123/12 z dnia 14 grudnia2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/122/12 z dnia 14 grudnia2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepice.  

Uchwała Nr XXII/121/12 z dnia 14 grudnia2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepin.    

Uchwała Nr XXII/120/12 z dnia 14 grudnia2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.

Uchwała Nr XXII/119/12 z dnia 14 grudnia2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Secemin  do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia we Włoszczowie.

Uchwała Nr XXI/118/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXI/117/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Secemin na 2013 rok  z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  rolny i leśny.

Uchwała Nr XXI/115/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXI/114/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XXI/112/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)