Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/73/08 z dnia 26 marca 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Secemin na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/75/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XV/76/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Secemin Nr XI/48/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr XV/77/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwała Nr XV/78/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/79/08 z dnia 17 września 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Secemin Nr XI/48/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr XVI/80/08 z dnia 17 września 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Secemin

Uchwała Nr XVI/81/08 z dnia 17 września 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IX/35/07 Rady Gminy Secemin z dnia 11 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr XVI/82/08 z dnia 17 września 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/83/08 z dnia 30 października 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Secemin na lata 2008-2016", „PIan Odnowy Miejscowosci Marchocice na lata 2008-2016"

Uchwała Nr XVII/84/08 z dnia 30 października 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie przystąienia Gminy Secemin do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

Uchwała Nr XVII/85/08 z dnia 30 października 2008 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla czlonkow Ochotniczej
Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XVIII/87/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Wloszczowskiej

Uchwała Nr XVIII/88/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)