Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr VII/30/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVI/89/04 Rady Gminy Secemin z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr VII/31/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr VIII/32/07 z dnia 30 lipca 2007 roku

Ikona statystyk
W sprawie powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatow na ławnikow z terenu Gminy Secemin

Uchwała Nr VIII/33/07 z dnia 30 lipca 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/34/07 z dnia 11 października 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : zaopiniowania projektu planu aglomeracji Secemin

Uchwała Nr IX/35/07 z dnia 11 października 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nienichomości stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr IX/36/07 z dnia 11 października 2007 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Secemin

Uchwała Nr IX/37/07 z dnia 11 października 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : wyboru ławnikow do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2008-2011

Uchwała Nr IX/38/07 z dnia 11 października 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X/39/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/40/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/41/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr X/42/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X/43/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie zaopiniowania projektu uchwaly Rady Powiatu Wloszczowskiego w sprawie przekształcenia Zespolu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie polegającego na likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Uchwała Nr X/44/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku

Ikona statystyk
W sprawie :
1. przystąpienia Gminy Secemin do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa
Działania pod nazwą „ Region Wloszczowski".
2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Józef Bujak - Wójt Gminy do pełnego
reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania
pod nazwą „Region Wloszczowski"

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)