Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwala Nr XXXII/187/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2006 rok

UCHWALA Nr XXXII/188/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiących
wlasnosc Gminy Secemin

U C H W A L A N r XXXII/189/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : uzupelnienia skladu osobowego komisji Rady Gminy Secemin

U C H W A L A Nr XXXIII/190/06 z dnia 20.06.2006 r

Ikona statystyk
W sprawie przyjęcia programu wspolpracy z organizacjami pozarządowymi
w roku 2006

Uchwala Nr XXXIII/192/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budzetu gminy na 2006 rok

U C H W A L A N r XXXIII/193/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmiany w skladzie osobowym Rady Spolecznej Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Seceminie.

UCHWALA Nr XXXIH/194/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku.

Ikona statystyk
W sprawie : podziału Gminy Secemin na stale obwody glosowania.

UCHWALA Nr XXXIII/195/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : podziału Gminy Secemin na okręgi wyborcze ustalenia ich
granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w kazdym
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Secemin.

UCHWALA Nr XXXIV/196/06 z dnia 28 lipca 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiących wlasnosc Gminy Secemin.

Uchwala NrXXXIV/197/06 z dnia 28 lipca 2006 roku

Ikona statystyk

w sprawie zaciąnięcia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Uchwala Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 lipca 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budzetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXV/199/06 z dnia 21 wrzesnia 2006 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budzetu gminy na 2006 rok

U C H W A L A Nr XXXVI/200/06 z dnia 24 pazdziemika 2006 roku

Ikona statystyk

W sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Secemin
Nr XXIX/154/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie :
uchwaienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych i Narkomanii na 2006 rok.

UCHWALA Nr XXXVI/201/06 z dnia 24 pazdziemika 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie; wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiących wlasnosc Gminy Secemin.

U C H W A L A NrXXXVI/202/06 z dnia 24 pazdziemika 2006 roku

Ikona statystyk
W sprawie : nadania Statutu Urzędowi Gminy Secemin.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)