Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

U C H W A L A NrXXVII/140/05 z dnia 3 listopada 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych na rok 2005.

UCHWALA Nr XXVII/141/05 z dnia 3 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiących
wiasnosc Gminy Secemin

Uchwala Nr XXVII/142/05 z dnia 03 listopada 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

U C H W A L A Nr XXVIII/144/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/89/04 Rady Gminy Secemin
z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie lokali
mieszkalych stanowiących wlasnosc gminy Secemin.

Uchwala Nr XXVIII/145/05 z dnia 08 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie : okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

Uchwała Nr XXVIII/146/05 z dnia 08 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie podatku od srodkow transportowych

U C H W A L A NrXXVIII/143/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Secemin.

U C H W A L A Nr XXVIII/147/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwala będzie dieta.

Uchwala Nr XXVIII/148/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia wskaznika procentowego wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Uchwala Nr XXVIII/149/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu lokalu uzytkowego.

Uchwala Nr XXVIII/150/05 z dnia 08 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

U C H W A L A NrXXVIII/151/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego.

U C H W A L A Nr XXVIII/152/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie odwołania czlonka Komisji Rady Gminy Secemin

U C H W A L A NrXXIX/153/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probiemow Alkoholowych na rok 2005

U C H W A L A N r XXIX/154/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych i Narkomanii na 2006 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)