Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XVII/94/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie : zatwierdzenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Seceminie

Uchwała Nr XVII/95/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Secemin na lata 2004 -2014.

Uchwała Nr XVII/96/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

W sprawie : uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Secemin na lata 2004 - 2014

Uchwała Nr XVII/97/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

W sprawie : ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych.

Uchwała Nr XVII/98/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

W sprawie : trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez Gmin? Secemin podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr XVII/99/04 z dnia 28 lipca 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/100/04 z dnia 15 września 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zasad i trybu udzielania pomocy w dożywiania uczniów.

Uchwała Nr XVIII/101/04 z dnia 15 września 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących  własnosc Gminy Secemin.

Uchwała Nr XVIII/102/04 z dnia 15 września 2004 roku

Ikona statystyk

W sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/93/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Secemin.

Uchwała Nr XVIII/103/04 z dnia 15 września 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/104/04 z dnia 15 listopada 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX/105/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie : okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/106/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku

Ikona statystyk

W

sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XX/107/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie podatku od srodków transportowych

Uchwała Nr XX/108/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku

Ikona statystyk

w sprawie: obnizenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na terenie Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)