Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXX/183/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/182/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie:  zmieniająca Uchwałę Nr II/3/10 z dnia 13.12.2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXIX/181/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową  drogi koniecznej .  

Uchwała Nr XXIX/180/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Secemin

Uchwała Nr XXIX/179/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Secemin oraz upoważnienia Wójta do prowadzenia działań w tym celu.

Uchwała Nr XXIX/178/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIX/177/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi   

Uchwała Nr XXIX/176/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XXIX/175/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr XXIX/174/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/173/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVIII/172/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/171/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr XXVIII/170/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/169/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie  za rok 2012.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)