Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/253/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjecia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

Uchwała Nr XXXIX/251/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Secemin

Uchwała Nr XXXIX/250/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta jako przyjetej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXIX/249/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/248/14 z dnia 06 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Secemin na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXVIII/247/14 z dnia 18 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia intencji uwzglednienia w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 280 000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XXXVIII/246/14 z dnia 18 września 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXVIII/245/14 z dnia 18 września 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/244/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczacych nadania statutów solectwom Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXVII/243/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomosci gruntowej, stanowiacej wlasnosc Gminy Secemin polozonej w obrebie geodezyjnym Walkonowy Dolne.

Uchwała Nr XXXVII/242/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XXXVII/241/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/240/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXVI/239/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Secemin w sprawie Statutu Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXVI/238/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia wzoru sztandaru dla Gminy Secemin.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)