Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr X/60/03 z dnia 22 października 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

Uchwała Nr X/59/03 z dnia 22 października 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Uchwała Nr X/58/03 z dnia 22 października 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 27fIV/03 Rady Gminy
Secemin z dnia 19.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2003 .

Uchwała Nr IX/57/03 z dnia 3 września 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr IX/56/03 z dnia 3 września 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy SECEMIN.

Uchwała Nr IX/55/03 z dnia 3 września 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: powołania Zespołu 'ds_oceny kandydatów na ławników.

Uchwała Nr IX/54/03 z dnia 3 września 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Seceminie.

Uchwała Nr VIII/53/03 z dnia 18 lipca 2003 rok3

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr VIII/52/03 z dnia 18 lipca 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących wlasność
Gminy Secemin.

Uchwała Nr VIII/51/03 z dnia 18 lipca 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Secemin .

Uchwała Nr VII/50/03 z dnia 29 maja 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr VII/49/03 z dnia 29 maja 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 24/IIII02 Rady Gminy Secemin
z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rady
Gminy.

Uchwała Nr VII/48/03 z dnia 29 maja 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 22/IIV02 Rady Gminy
Secemin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy
Secemin.

Uchwała Nr VI/46/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Secemin Nr 12/II/02
z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: średniej ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2003 roku na
terenie Gminy Secemin, zarządzenia poboru podatku rolnego od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
iwynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/45/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Secemin Nr 8/IV02
z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od nieruchomości
na rok 2003.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)