Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XI/67/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 

Uchwała Nr XI/66/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/65/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/15  dnia 9 października 2015 roku w sprawie uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 roku wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 1 022 500,00 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.

Uchwała Nr XI/64/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XI/63/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin".

Uchwała Nr X/62/15 z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Uchwała Nr X/61/15 z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr X/60/15 z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 1 022 500 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.

Uchwała Nr X/59/15 z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/58/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Uchwała Nr IX/57/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/56/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/55/15 z dnia 10 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia 10 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała Nr VIII/53/15 z dnia 10 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)