Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXVI/184/17 z dnia 29 września 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XXVI/183/17 z dnia 29 września 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkoł i Przedszkoli w Gminie Secemin na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/182/17 z dnia 29 września 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Seceminie w Szkołę Podstawową im. Jana Zawady w Seceminie.

Uchwała Nr XXVI/181/17 z dnia 29 września 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/180/17 z dnia 29 września 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/179/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ..................... na działalność Wójta Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXV/177/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1289/6 obręb 0019 Żelisławice, nieograniczoną czasowo służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XXV/176/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/175/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie Czaryż

Uchwała Nr XXIV/174/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Secemin działek położonych w obrębie geodezyjnym Secemin

Uchwała Nr XXIV/173/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin

Uchwała Nr XXIV/172/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na przystępienie Gminy secemin do Projektu "Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin"

Uchwała Nr XXIV/170/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/169/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)