Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe nr RG.271.5.2019.JŁK

Ikona statystyk

„Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanychna terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Secemin w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe nr RG.271.3.2019.EW

Ikona statystyk

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem - termin składania ofert 20.03.2019 r. godz. 12.00

Zapytanie ofertowe RG.271.1.2019.EW

Ikona statystyk

Świadczenie usług koparko-ładowarką, wykonywanie prac ziemnych oraz usług transportowych samochodem ciężarowym na terenie Gminy Secemin w 2019 r.

Zapytanie ofertowe RG.271.23.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup i dostawa tonerów do drukarek na potrzeby Gminy Secemin.

Zapytanie ofertowe RG.271.21.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Gminy Secemin.

Zapytanie ofertowe nr RG.271.20.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe RG.271.18.2018.EW

Ikona statystyk

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2018/2019

Zapytanie ofertowe nr RG.271.14.2018.EW

Ikona statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe nr RG.271.13.2018.EW

Ikona statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe RG.271.11.2018.EW

Ikona statystyk


" Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin”.

Zapytanie ofertowe RG.271.10.2018. EW

Ikona statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - unieważnione

Zapytanie ofertowe nr RG.271.7.2018.EW

Ikona statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych na zakupiony sprzęt i wyposażenie w ramach realizacji prjektu pn. Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe nr RG.271.6.2018.EW

Ikona statystyk

Malowanie dachu wraz z wymianą mocowania blachy dachowej na budynku Zespołu Szkół w Seceminie - zakończone.

Zapytanie ofertowe

Ikona statystyk

na  dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Secemin realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin”.

 

Zapytanie ofertowe nr RG.271.3.2018.EW

Ikona statystyk

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)