Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Uchwała Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2019 rok

Uchwała Nr II/14/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Uchwała Nr II/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian osobowych w przedstawicielstwie Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Uchwała Nr II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin

Uchwała Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Uchwała Nr I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)