Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXIII/113/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie : rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XXIII/114/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własnosc Gminy Secemin

Uchwała Nr XXIV/115/09 z dnia 29 lipca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie:
1. przystąpienia Gminy Secemin do tworzonego Stowarzyszenia — Lokalna
Grupa Rybacka pn. „Miedzy Nidą a Pilicą";
2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jozefowi Bujakowi - Wojtowi Gminy do
prłnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Rybacka
pn. „Miedzy Nidą a Pilicą".

Uchwała Nr XXIV/116/09 z dnia 29 lipca 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku do Spraw Eksploatacji
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Częstochowie.

Uchwała Nr XXVII/117/09 z dnia 29 lipca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zaciąnięcia pożyczki z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitamej w aglomeracji Secemin oraz
budowa wodociągu w miejscowosci Secemin".

Uchwała Nr XXVII/118/09 z dnia 29 lipca 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/119/09 z dnia 8 września 2009 roku

Ikona statystyk

W sprawie : ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę
programową w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę.

Uchwała Nr XXVII/120/09 z dnia 8 września 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadow komunalnych od włascicieli
nieruchomosci, opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dia bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr XXVII/121/09 z dnia 8 września 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/122/09 z dnia 08 września 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Seceminie.

Uchwała Nr XXVII/123/09 z dnia 29 października 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Secemin
z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie udziału mieszkanców gminy w budowie
infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie
wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty
adiacenckiej na terenie gminy SECEMIN.

Uchwała Nr XXVII/124/09 z dnia 29 października 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizacji projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XXVII/125/09 z dnia 29 października 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/126/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/92/08 Rady Gminy
Secemin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programii Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/127/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/117/09 Rady Gminy Secemin z
dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitamej w aglomeracji Secemin oraz
budowa wodociąu w miejscowosci Secemin".

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)