Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXVII/128/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/129/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie : okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/130/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXVII/131/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie: przystąienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą„e-swiętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Swiętokrzyskiego"
i zabezpieczenia wkładu własnego.

Uchwała Nr XXVII/132/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: przystąienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą.
e - swętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST'
i zabezpieczenia wkładu własnego.

Uchwała Nr XXVII/133/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXVII/134/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/135/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych na rok2010.

Uchwała Nr XXVIII/136/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2010.

Uchwała Nr XXVIII/137/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVlI/128/09 Rady Gminy Secemin z dnia
27 listopada 2009 roku w sprawie podatku od srodkow transportowych

Uchwała Nr XXVIII/138/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XXVII/129/09 Rady Gminy Secemin z dnia
27 listopada 2009 roku w sprawie: okreslenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomosci

Uchwała Nr XXVIII/139/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XXVIII/140/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiqcych wiasnosc Gminy
Secemin.

Uchwała Nr XXVIII/141/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/120/09 z dnia 8 września 2009 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadow komunalnych od włascicieli
nieruchomosci, opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dia bezdomnych zwierząt.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)