Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXV/172/10 z dnia 9 listopada 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie  przyje cia aktualizacji ,,Planu  Gospodarki Odpadami dla Gminy  Secemin na lata 2010-2017"

Uchwała Nr XXXIV/171/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie dokonania zmian w uchwale  Nr XXXllI/165/10  Rady Gminy Secemin  z dnia 11 sierpnia 2010  roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i  rzeczowej.

Uchwała Nr XXXIV/170/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/169/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie  określenia  zakresu  i formy  informacji:  o przebiegu  wykonania budżetu gminy Secemin,  informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXIV/168/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie trybu prac nad projektem uchwaty budżetowej

Uchwała Nr XXXIV/167/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za usługi opiekuńczej  specjalistyczne usługi  opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków  częściowego  lub całkowitego  zwalniania  od  oplat,  jak  również,  trybu  ich  pobierania  z  wyłączeniem specjalistycznych  usług dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Uchwała Nr XXXIV/166/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Secemin na lata 2010-2017"

Uchwała Nr XXXII/164/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/163/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/135/09 Rady  Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch na  rok 2010.

Uchwała Nr XXXII/162/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXII/162/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXII/161/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/160/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie: wprowadzenia zmian w  uchwale  Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin  z dnia 28 marca 2007  roku w sprawie: poboru w drodze inkasa łącznego  zobowiązania  pieniężnego oraz ustalenia  wysokości wynagrodzenia  prowizyjnego. Zm. Uchwala Nr  XII/65/08 Rady Gminy Secemin z dnia 26 lutego  2008  roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale  Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin  z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie:  poboru w drodze  inkasa  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  oraz  ustalenia wysokości wynagrodzenia  prowizyjnego.

Uchwała Nr XXXII/159/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale  Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin  z dnia 27 listopada 2009  roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania  psów.

Uchwała Nr XXXII/158/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność  Gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)