Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr X/55/11 z dnia 30 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały nr X/53/11 Rady Gminy Secemin  z dnia 19 sierpnia 2011roku

w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/11 Rady Gminy Secemin  z dnia 29 czerwca 2011roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr X/54/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy

Uchwała Nr X/53/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały IX/47/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr X/52/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłat targowej na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr X/51/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Secemin działka nr 449/8 o pow. 0,2530 ha, działka nr 449/10 o pow. 0,0793 ha, działka nr 1101/8 o pow. 0,2586 położonych w Seceminie

Uchwała Nr X/50/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin.

Uchwała Nr IX/49/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe zbycie  części
nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  budynkiem  szkoły  położonej  w
miejscowości  Wola  Czaryska.

Uchwała Nr IX/48/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie:  wyrażenia  zgody  na zbycie  nieruchomości  stanowiącej  wlasność  Gminy Secemin  w drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego.

Uchwała Nr IX/47/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia  kredytu dlugoterminowego

Uchwała Nr IX/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy
na lata 2011-2019

Uchwała Nr IX/45/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 roku

Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Secemin absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr IX/43/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Uchwała Nr IX/42/11 z dnia 26 maja 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/4/10 Rady Gminy Secemin z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powolania stalych komisji Rady Gminy Secemin.

Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 26 maja 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników z terenu Gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)