Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie w sprawie wystąpienia ognisk ptasiej grypy

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 o rygorze wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa Stacji Psary

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „KUNA” w Radkowie

Decyzja

Ikona statystyk

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Celiny

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

 o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie "Chrząstów"  Koniecpol

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Decyzja

Ikona statystyk

w sprawie scalania gruntów wsi Bichniów

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 o polowaniu zbiorowym- Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Szczekocinach

Zawiadomienie GKN.6821.1.5.2019.IŚ

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Celiny

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Ikona statystyk

o zebraniu uczestników scalania wsi Bichniów

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych szesciu obrębów ewidencyjnych gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-20 09:35:30, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)