Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania

Ikona statystyk

GKN.683.80.2022.IŚ

Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania

Ikona statystyk

GKN.683.82.2022.IŚ

Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania

Ikona statystyk

GKN.683.73.2022.IŚ

Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania

Ikona statystyk

GKN.683.74.2022.IŚ

Nabór wniosków

Ikona statystyk

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla H+H

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla H+H

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia siecią wodociągową pod dnem rzeki Seca

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb.  znak WA.ZUZ.3.4210.2189.2021.DM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji ROL.6341.11.2013.II z dnia 19.04.2013 r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego - budowa i przebudowa rowów drogowych w m. Kuczków

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-22 15:00:57, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)