Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Decyzja

Ikona statystyk

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wola Wolica

Informacja

Ikona statystyk

Informacja Wójta Gminy Secemin z dnia 3 listopada 2022 roku o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „SŁONKA” we Włoszczowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie nr 13„ŻUBR” w Bytomiu

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obr. Kuczków 

Ogłoszenie

Ikona statystyk

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obr. Kuczków 

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „DUBLET” w Myszkowie

Ikona statystyk

Decyzja

Ikona statystyk

  o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Żelisławice

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „KUNA” w Radkowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „Chrząstów” w Koniecpolu

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk
 
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Zawiadomienie

Ikona statystyk

 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)