Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie linii kolejowej nr 4 CMK - "Przebudowa Stacji Psary realizowanej w ramach projektu: Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.09.2023 r.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XLIX/374/23 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin oraz wybranych terenów w miejscowościach Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Żelisławice

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administrayjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie linii kolejowej nr 4 CMK - "Przebudowa Stacji Psary realizowanej w ramach projektu: Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ikona statystyk

"Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II" obr. Wałkonowy Dolne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ikona statystyk

"Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II" obr. Kluczyce

Obwieszczenie o zebraniu całości materiałów i dowodów

Ikona statystyk

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków"

Komunikat Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Ikona statystyk

dotyczy przestrzegania przepisów z art.124kw

Zabytki 2023 Edycja II– wyniki naborów wniosków

Ikona statystyk

Wójt Gminy Secemin ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Secemin.

II Nabór wniosków

Ikona statystyk

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „JENOT” w Częstochowie

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

z wniosku firmy Dav-Med Dawid Gajos Ratownictwo Medyczne

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o odmowie dopuszczenia na prawach strony w procedurze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiędwzięcia pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 4 w km 170,833 w granicach województwa swiętokrzyskiego"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-29 13:35:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)