Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminmy Secemin z dnia 28 grudnia 2010

Ikona statystyk
 w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzedzie Gminy Secemin

Zarzązenie Nr 47 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2010

Ikona statystyk
w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy secemin nr 40 z dnia 29 listopada 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Secemin z dnia 15 grudnia 2010

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Secemin z dnia 06 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie: powolania komisji odbioru końcowego i przekazania zadania
,,Wykonanie nawierzchni tluczniowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowoSci Walkonowy Dolne, gm. Secemin"

Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Secemin z dnia 6 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie wydania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych przy realizacji projektu pod nazwą ,,Lepszy start"

Zarządzenie Nr 43 Wóta Gminy Secemin z dnia 6 grudnia 2010

Ikona statystyk
w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego
na rzecz w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011

Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 grudnia 2012

Ikona statystyk
w sprawie powołania zespołu do spraw zabezpieczenia przejezdności dróg w okresie wyborów w dniu 05.12.2010

Zarządzenie nr 40 wójta Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2010

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr39 Wójta Gminy SECEMIN z dnia 24 listopada 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie: powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących wlasnośc gminy SECEMIN polożonych w miejscowości Secemin i Marchocice

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 listopada 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skladników majątku

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 listopada 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Secemin z dnia 12 listopada 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie : przyjęcia projektu budzetu gminy Secemin na 2011 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 października 2010r .

Ikona statystyk

w sprawie: powolania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadanie pn:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości SECEMIN - ul. Kościelna
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości SECEMIN - ul. Koniecpolska.

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Secemin z dnia 20 Października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie: powolania Komisji przetargowej o przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomosci stanowiących wlasność Gminy Secemin położonych
w miejscowośći Secemin, Krzepin

Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Secemin z dnia 12 października 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych na zadaniu: Remont drogi gminnej w mieiscowości Żelisławiczki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)