Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Podział nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Umieszczenie reklamy na pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność gminy

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Rozgraniczenie nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Nadanie numeru porządkowego budynków

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Zajęcie pasa drogowego

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Ikona statystyk

Wydawanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-16 13:23:48, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)